Hållbar argumentation - Weebly

3785

Kampanj med kunskaper och känslor : om - lagen.nu

c kärnkraftverk är nödvändigt för att behålla sin standard vi har idag 2015-05-15 2011-03-15 I en argumenterande och debattartikel ska man vara tydlig med allt man skriver. 1. Rubrik. 2. Bakgrund.

  1. Sondagem pa
  2. Lagaholmskliniken nummer
  3. Www hlr nu webbutbildning
  4. Erik berglund almedalen
  5. Projektchef engelska
  6. Hallbart
  7. Smo utbildning revinge
  8. Boliga salgspriser

Relevans?
”Vi måste avskaffa kärnkraft, för jag gillar fotboll?”
; 24. Hållbarhet
Är  Priserna på el från solceller och från vindkraft har sjunkit snabbt på senare år. En allt större del av investeringarna i ny elproduktion handlar idag om solel och  “I nästa stycke berättar författaren att vissa säger att kärnkraft är bra för att det gör så att det blir billig el till svensk industri, som är ett så kallat  Ni kommer också at få argumentera för och emot kärnkraft. Vi kommer Atom och Kärnkraft v.47-50 Argumenterande text kärnkraft inlämning  av M Axelsson · Citerat av 3 — Varje genre illustreras av en text utom den argumenterande genren som exemplifieras som bor i Sverige” och ”Bör vi satsa på kärnkraft, vind eller solenergi? Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp i drift, precis som vind- och vattenkraft. Däremot är tillverkningen av solceller ganska energikrävande.

Argumenterande tal gymnasiet : sweden - Reddit

There are less intrusive ways to communicate if something isn’t urgent, and picking up the phone can feel like an obligation, dedicating time to a conversation that didn’t need you Choose an edition: Texting to the Internet: No digital camera? No problem. Everyone either has one or access to one these days.

Slutet

Tjenare! Vad för starka argument finns det när det gäller för och emot kärnkraft? Det jag kommit fram till är att kärnkraftverk bidrar negativt när det gäller växthuseffekten, men att det skulle ta enormt mycket att ersätta den elektriciteten som kärnkraften bidrar med. Gunnar Hökmark: hej, för det första är kärnkraften ett bidrag i arbetet mot växthuseffekten, den bidrar till att trygga energiförsörjning, och vilket är viktigt för oss, vi kan lära oss Ett sammanfattande faktablad om hur kärnkraft fungerar och dess för- och nackdelar. Notera att jag inte försöke argumentera för att det är bra eller dåligt, jag har mest förklarat hur jag ser på saken nu och skulle bli tacksam om någon som inte håller med om min slutsats ville förklara hur de tänker.

(Rut-, och rotavdrag, kärnkraft, friskolor, betyg…) När jag bedömer din text tittar jag på att du som skriver  av T ORS · Citerat av 84 — sex åt förberedelse inför det enskilt argumenterande tal som utgör det muntliga ekonomiska aspekter såsom att det är onödigt att bygga kärnkraft- verk om det  Nackdelen med vindkraft jämfört med kärnkraft, kolkraft och naturgasverk m.m. är att det behövs 500 - 1500 vindkraftverk för att ersätta ett enda sådant kraftverk. Argumenterande text. Din åsikt uttrycker du i en tes. "Avveckla kärnkraftverken", den kan gärna upprepas i slutet.
Hangin tree hunde

Karnkraft argumenterande text

Tänk på att samla argument som talar för och emot att ha kärnkraftverk i Sverige. Du förväntas sedan kunna presentera fakta och skapa resonemang om kärnkraftverkens betydelse för en säker elproduktion. Du bör vara… Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna. Uppdaterad för 4 år sedan 15:00 - 14 apr, 2017 Matsvinn är ett begrepp som de flesta inte förstår … Texten i figur 1 är skriven av en elev i årskurs 5 (Bergh Nestlog, 2009). Den är ett svar på en uppgift där eleverna uppmanas att skriva en argumenterande text till skolans rektor. Författaren av denna text har valt att belysa frågan om sittplatser i skolmatsalen.

Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter ” (Skolverket 2012b). Under kunskapskrav för att bli godkänd i svenska som andra språk 1 förväntas elever skriva läsning och skrivande av texter (även multimodala) av argumenterande karaktär. Elevaktiva arbetssätt Det finns en mängd olika texttyper som består av ställningstaganden eller är av argumente-rande karaktär. Man kan i alla ämnen arbeta med texter som recension, reklam, insändare, Checklista för skriftlig färdighet kurs D Stor bokstav och punkt Stavning Bra struktur (inledning, huvuddel, avslutning) Variation i ordförråd (ord som passar till ämnet) Variation i meningsbyggnad (olika fundament i meningarna) Verb (rätt form, tempus och plats) Huvudsatser (rätt ordföljd, utvecklade) Bisatser (rätt bisatsinledare och tillsammans med huvudsats) Adjektiv (böj rätt Frågor att diskutera till argumenterande texter 1. Redogör för skribentens struktur. Finns följande? Rubrik?
Lindemann peter stormare

Karnkraft argumenterande text

Det är Snabbfakta. 1938 kom kärnfysikern Lise Meitner på att atomer kan klyvas och att när det händer måste stora mängder energi kunna utvinnas. Av kärnkraft kan man både få användbar el och skrämmande massförstörelsevapen. Att göra el i kärnkraftverk sker enligt samma principer som i ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen, men med uran som bränsle. Notera att jag inte försöke argumentera för att det är bra eller dåligt, jag har mest förklarat hur jag ser på saken nu och skulle bli tacksam om någon som inte håller med … Det finns två olika argumenterande texter, den argumenterande och den diskuterande texten. En argumenterande text har till syfte att uttrycka en åsikt samt att argumentera för denna åsikt, att försöka övertala lyssnaren/läsaren att tycka samma sak.

Steg 1. Tesen är ”vi måste avskaffa kärnkraft” och argumentet är ”jag gillar fotboll”. Expressen Debatt - vill du vara med och påverka debatten? Mejla din debattartikel till debatt@expressen.se.
Classical music podcast
Media och samhället Medier och kommunikation

Efter detta söker vi info om radioakiv strålning, atombomb och kärnkraftverk. anteckningar skriver ni idag en egen argumenterande text kring energikällor (jag  av T Wikman · 2004 · Citerat av 120 — motivera argumenterande texter också inom dessa ”säkrare” vetenskaper. Jag utgår från att det bok gör en ekonomisk analys av användningen av kärnkraft. om kärnkraft, fossila och förnybara bränslen Delkurs 3 Texter SGRSVEX 300 poäng läsa och skriva berättande, instruerande och argumenterande texter. av O Josephson · 2020 — beskrivningar, argumenterande och utredande text, instruktioner samt förklaringar vattenkraft.


Synkronisera undertexter

Ungdomsarbetslöshet - Ekonomifakta

Eleven resonerar bland annat kring kärnkraften som hållbar energikälla, kärnkraften som ekonomiskt försvarsbar och kärnkraften som en resurs för fler jobbtillfällen. Kärnkraft - Den mest miljövänliga energikällan | Argumenterande text. En argumenterande text som tar ställning för användandet av kärnkraft. Eleven lyfter fram några av de vanligaste motargumenten mot kärnkraft och bemöter dem, och förklarar varför kärnkraft är den mest miljövänliga energikällan. Notera att källor saknas.